Lid van de FOVAM
Vfonds
Nationaal Fonds
voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg
Sponsored by:
Reünie Vereniging Logistieke Dienst Goederenbeheer Koninklijke Marine
LDGB KM
AOW-gat

Beste ex-collega,
Onderwerp: AOW-gat
Dit artikel is bestemd voor collega’s die op dit moment genieten van een UGM-uitkering, die verzorgd wordt door het ABP of op dit moment genieten van hun ouderdomspensioen, maar hieraan voorafgaand te maken hebben gehad met het zgn AOW-gat voor een langere tijd dan 3 maanden. Daarnaast is het van belang voor leden die binnen afzienbare tijd met FLO zullen gaan en niet op de hoogte zijn van de acties, die collega Loek van den Heuvel (ex-vakofficier LDA) onderneemt om het AOW-gat te dichten. Zij die op Facebook lid zijn van de groep “Militairen met FLO” zijn volledig op de hoogte van de voortgang. Anderen kunnen zich op de hoogte stellen door middel van gevoegde link

Lees hier over de voortgang

Op deze website worden alle relevante artikelen inzake deze acties gepubliceerd en kan men reageren.
Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds)

In Nederland is het al een mensenleven lang vrede.
Geen vanzelfsprekendheid.
Integendeel: zon lange periode van vrede, vrijheid en veiligheid is uniek in de geschiedenis van ons land.
Vrede moet je daarom koesteren.
Aan vrede moet je werken, elke dag weer.

Dat is precies wat het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) doet.
Wij steunen initiatieven en projecten die Nederland er steeds weer aan herinneren
hoe bijzonder vrede en vrijheid zijn.
Hoe waardevol onze democratie is.
Vrede koesteren is ook: de herinnering aan oorlog levend houden.
Slachtoffers herdenken, maar ook oorlogsveteranen waarderen.

Natuurlijk mogen bevrijding, vrede en vrijheid evenzeer gevierd worden.
Daarbij hoort ook: erkenning uitspreken voor
al die mensen in uniform die zich nog steeds inzetten
voor het behoud van onze vreedzame samenleving.
Logistieke dienst Goederen Beheer  KM