Lid van de FOVAM
Vfonds
Nationaal Fonds
voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg
Sponsored by:
ReŁnie Vereniging Logistieke Dienst Goederenbeheer Koninklijke Marine
LDGB KMAankondiging ReŁnie LDGB/MB/VGMRMB 2022

Bericht bestemd voor:
ex-magazijnbeheerders;
ex-vliegtuigmaker Magazijnbeheerders;
ex militairen van de subdienstgroep Logistieke Dienst Goederenbeheer;
actief dienende militairen van de subdienstgroep Logistieke Dienst
Goederenbeheer;
(ex) militairen en (ex) burgermedewerkers die werkzaam zijn of zijn geweest bij de:
Toenmalige Marine Inventarisdienst (MID);
Bureaus Bevoorrading en Onderhouds/Operationele diensten vallend onder
het Commando der Zeestrijdkrachten of diverse functies bekleden of
bekleed hebben binnen de bevoorrading van de CZSK-eenheden.


Woensdag 5 oktober 2022

Locatie Gebouw de Dukdalf,
Hoofdgracht 4, 1781 AA Den Helder
Aanvang 10:00 uur- einde 16:00 uur

De toegangscontrole zal verlopen conform de op dat moment geldende RIVM richtlijnen
(zoals bijv. tonen geldig vaccinatiebewijs of geldige PCR test, niet ouder dan 2 dagen).

U kunt helaas niet meer inschrijven.

Na inschrijving verzoeken wij u om z.s.m. over te gaan tot betaling van het inschrijfbedrag ad Ä
12,50 op bankrekening NL31 INGB 0006 5528 79 t.n.v. ReŁnie vereniging LDGB-KM o.v.v. uw
naam en e-mailadres

SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING: 25 september 2022.Aankondiging ReŁnie
LDGB/MB/VGMRMB 2022

Bericht bestemd voor:
ex-magazijnbeheerders;
ex-vliegtuigmaker
Magazijnbeheerders;
ex militairen van de
subdienstgroep Logistieke Dienst
Goederenbeheer;
actief dienende militairen van de
subdienstgroep Logistieke Dienst
Goederenbeheer;
(ex) militairen en (ex)
burgermedewerkers die werkzaam
zijn of zijn geweest bij de:
Toenmalige Marine
Inventarisdienst (MID);
Bureaus Bevoorrading en
Onderhouds/Operationele
diensten vallend onder het
Commando der
Zeestrijdkrachten of diverse
functies bekleden of
bekleed hebben binnen de
bevoorrading van de CZSK-
eenheden.


Woensdag 5 oktober 2022

Locatie Gebouw de Dukdalf,
Hoofdgracht 4, 1781 AA Den Helder
Aanvang 10:00 uur- einde 16:00 uur

De toegangscontrole zal verlopen
conform de op dat moment geldende
RIVM richtlijnen (zoals bijv. tonen geldig
vaccinatiebewijs of geldige PCR test, niet
ouder dan 2 dagen).

U kunt vanaf heden tot 25
september 2022  HIER inschrijven

Na inschrijving verzoeken wij u om z.s.m. over
te gaan tot betaling van het inschrijfbedrag ad
Ä 12,50 op bankrekening NL31 INGB 0006
5528 79 t.n.v. ReŁnie vereniging LDGB-KM
o.v.v. uw naam en e-mailadres

SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING:
25 september 2022.
Logistieke dienst Goederen Beheer  KM