Lid van de FOVAM
Vfonds
Nationaal Fonds
voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg
Sponsored by:
ReŁnie Vereniging Logistieke Dienst Goederenbeheer Koninklijke Marine
LDGB KM
ReŁnie Vereniging Logistieke Dienst Goederenbeheer KM

De Vereniging heeft ten doel:

a. het bevorderen en het onderhouden van onderlinge contacten, van donateurs en  begunstigers.
  
b. het bevorderen en onderhouden van contacten met actief dienend personeel, deel  uitmakend van de sub-dienstgroep  "LOGISTIEKE DIENST GOEDERENBEHEER".
  
c. het bevorderen en onderhouden van contacten met officieren welke betrokken zijn of waren met het materieelbeheer als gevoerd bij de Koninklijke Marine.

d. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:

    - het organiseren van reŁniŽs;
    - het beheren van gelden, door donateurs en begunstigers bijeengebracht;
    - het beheren van een secretarieel archief;
    - het organiseren van excursies of lezingen mede op verzoek van donateurs
      en begunstigers.

Bestuur:
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Webmaster/PR


commissielid


Bankrelatie

H. Melkert (Hans)

D. Tabor (Derco)

H. Nolting (Hans)

M.L Riepe (Marcel) Plutosoft

M. v.d. Zwaan (Marco)


NL31 INGB 0006552879


KVK:59308990
Logistieke dienst Goederen Beheer  KM