Start                                                                               Facebook-logo-300x300.png

  • slide
  • slide
  • slide

De website voor:

Magazijnbeheerders
Vliegtuigmaker-Magazijnbeheerders
Voormalige en actief dienende Militairen van de dienstgroep Logistieke Dienst Goederen Beheer

Burgermedewerkers welke werkzaam zijn of zijn geweest bij de toenmalige Marine Inventarisdienst (MID),de Marine Magazijnsdienst (MMD),Bureau's Bevoorrading van Onderhoud en Operationele dienst ressorterend onder het Commando der Zeestrijdkrachten.

Tevens spreekbuis voor de:
Reünie Vereniging Logistieke Dienst Goederenbeheer Koninklijke Marine

 

De Vereniging heeft ten doel:

a. het bevorderen en het onderhouden van onderlinge contacten, van donateurs en  begunstigers.
  
b. het bevorderen en onderhouden van contacten met actief dienend personeel, deel  uitmakend van de sub-dienstgroep  "LOGISTIEKE DIENST GOEDERENBEHEER".
  
c. het bevorderen en onderhouden van contacten met officieren welke betrokken zijn of waren met het materieelbeheer als gevoerd bij de Koninklijke Marine.

d. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

 

 

Doel en Bestuur:

De Vereniging tracht haar doel te bereiken door:

    - het organiseren van reüniës;
    - het beheren van gelden, door donateurs en     
      begunstigers bijeengebracht;
    - het beheren van een secretarieel archief;
    - het organiseren van excursies of lezingen
      mede op verzoek van donateurs
      en begunstigers

 Voorzitter

H. Melkert (Hans)
 Secretaris D. Tabor (Derco)
 Penningmeester M. v.d. Zwaan (Marco)
 Webmaster/PR M.L Riepe (Marcel) 
 commissielid B. van Nieuwamerongen (Bert)
   
  Bankrelatie NL31 INGB 0006552879
 KVK:

59308990